ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව වගකීම් පිලිබඳ අදහස් දැක්වීමේ අවස්ථාව

ogpbanner

ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව වගකීම් පිලිබඳ අදහස් දැක්වීමේ අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකාවාසීන් ලෙස විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්මේ ප්‍රතිපලවල අවසාන ප්‍රතිලාභීන් වන්නේ ඔබයි. එම නිසා පහත දක්වා ඇති ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව කෙටුම්පතේ දැක්වෙන වගකීම් ශක්තිමත් කිරීම සඳහා දක්වන ඔබගේ අදහස් සහ  යෝජනා අපි අගය කරන්නෙමු. අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා කෙටුම්පත යොමු කිරීමට පෙර එම අදහස් සහ යෝජනා ඉදිරිපත් කිරීම සුදුසුය.

විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව යනු, ස්වකීය රජය සිය රටවැසියන්ට වඩාත් පාරදෘශ්‍ය, වගවීම් සහිත හා ප්‍රතිචාරාත්මක එකක් බවට පත්කිරීම වෙනුවෙන් කැපවන දේශීය ප්‍රතිසංස්කාරකයින් සඳහා වන අන්තර්ජාතික වේදිකාවකි.  ඒ සඳහා එක්වන ලෙස ලැබුන ඇරියුමකට අනුව 2015 ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාව එහි ප්‍රකාශනයට අත්සන් තැබීය. එසේ, ඒ සඳහා ඇරියුම් ලැබූ එකම දකුණු ආසියානු රට වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවයි.

ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ සහය ඇතිව 2016 අප්‍රියෙල්, මැයි සහ ජුනි මාසවලදී පලාත් නවයේම සිදුකල මහජන අදහස් විමසීමකින් තොරතුරු  එක් රැස් කරගන්නා ලදී. එය ක්‍රියාත්මක කෙරුණේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශයේ සහ විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව සිවිල් සමාජ සම්බන්ධිකරණ කණ්ඩායම (ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ අනුග්‍රහයෙන්) ඒකාබද්ධව දියත් කල වැඩසටහනකිනි. සිවිල් සමාජ මෙහෙයුම් කමිටුව මගින් මුලික තොරතුරු සාරාංශ ගත කරන ලදී. ඒ ඒ විෂයන් සම්බන්ධයෙන් රේඛීය අමාත්‍යංශ සහ සිවිල්  සමාජ සාමාජිකයින් අතර සිදුකෙරුණු ඒකාබද්ධ සාකච්ඡාවන්ගෙන් අනතුරුව ශ්‍රී ලංකවේ ප්‍රථම විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව ක්‍රියාකාරී සැලැස්මට ඇතුලත් කිරීම සඳහා මතු දැක්වෙන වගකීම් ප්‍රමුඛතා ගත කරන ලදී.

අධ්‍යාපනය

  1. ශිෂ්‍යයින්, ගුරුවරුන් සහ පාසැල් සවිබල ගැන්වීම සඳහා අයිතිය පදනම් කරගත් ප්‍රවේශයකින් යුත් ප්‍රජා අධ්‍යාපන සහ වෘත්තීය පුහුණුව ශක්තිමත් කිරීම.

තොරතුරු තාක්ෂණය

1.තොරතුරු  සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT), යටිතල පහසුකම් සපයන්නෙකු සේ යොදාගනිමින් සියලු දෙනාම ඇතුලත්, පාරදෘශ්‍ය, වගවීම් සහිත පලදායී පාලනයක් උදෙසා රාජ්‍ය තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ (GIC-1919) සේවා වැඩි දියුණු කිරීම.

  1. විවෘත දත්ත සංකල්පය ප්‍රවර්ධනය කිරීම හා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණය මාර්ගයෙන් එහි ප්‍රතිලාභ රටවැසියනට ලබා දීම. 

කාන්තාවන්

1.කාන්තාවන්ට එරෙහි සියලුම ආකාරයේ විෂම සැලකීම් බැහැර කිරීම සඳහා වන සම්මුතියේ සමාප්ති නිරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා පාරදෘශ්‍ය සහ වගකීම් සහගත යාන්ත්‍රණයක් නිර්මාණය කිරීම.

2.දේශපාලනය තුල කාන්තා සහභාගීත්වය පලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහතික කිරීම.

සෞඛ්‍ය

  1. සුරක්ෂිත සහ සියලු දෙනාට දැරිය හැකි මිලකට ඖෂධ ලබා ගැනීමට හැකිවන ආකාරයේ ප්‍රතිපත්තිය පලදායී ලෙස ක්‍රියාවට නැංවීම සහතික කිරීම.
  2. කාර්යක්ෂමතාව, පලදායීත්වය සහ සාධාරණය විශේෂයෙන් ඉලක්ක කරගත් පරිපූර්ණ ජාතික සෞඛ්‍ය කාර්ය සාධන දත්ත ගබඩාවක් නිර්මාණය කිරීම.
  3. ශ්‍රී ලංකාව තුල, හඳුනානොගත් මූලාශ්‍රයකින් ඇතිවන නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය වැලැක්වීම සඳහා පාරදෘශ්‍ය, වගකීම් සහගත හා සහභාගීත්ව යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම.

ප්‍රසම්පාදනය සහ පලාත් පාලනය

  1. පලාත් පාලන ආයතන සඳහා පාරදෘශ්‍ය, වගකීම් සහගත සහ සහභාගීත්ව ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමයක් ස්ථාපිත කිරීම.

පරිසරය

1.මූලික පාරිසරික විමර්ශනයන්හිදී මහජනතාවගේ අදහස් දැක්වීමේ අයිතිය ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීම මගින් පාරිසරික තීරණ ගැනීමේදී පාරදෘශ්‍යභාවය තහවුරු කිරීම.

  1. කාලගුණ විපර්යාස පිලිබඳ එක්සත් ජාතීන්ගේ රාමුගත සම්මුතියට අනුකුල වන පරිදි ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික අනුවර්තන සැලස්ම ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා  පාරදෘශ්‍ය, වගකීම් සහගත හා සහභාගීත්ව යාන්ත්‍රණ ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම.

තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය (RTI)

  1. තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය පිලිබඳ පනත පලදායී ලෙස ක්‍රියාත්මක වන බව සහතික කිරීම

දූෂණ

  1. වැළක්වීමේ යාන්ත්‍රණ ඉහල නැංවීම, අන්තර් නියෝජිතායතන සහයෝගිතාව සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ දූෂණයට එරෙහි සම්මුතියේ දැක්වෙන වගකීම් ඇතුලත් කිරීම සඳහා දූෂණ විරෝධී රාමුව ශක්තිමත් කිරීම.

ඉහත පොරොන්දු පිලිබඳ ඔබගේ ප්‍රතිචාර ජුලි මස 28 වැනිදා ට පෙර පහත දැක්වෙන ආයතන වෙත යොමු කරන්න.

විදේශ කටයුතු අමාත්‍යංශය    

ඊමේල් : ogp@mfa.gov.lk

දුරකථන : 0112325371

ෆැක්ස් : 0112446091 (අවධානය : විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්වය)

 

විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්ව සිවිල් සමාජ සම්බන්ධිකරණ කණ්ඩායම  

ogp@archive.tisrilanka.org

දුරකථන : 0114369781 ( දිගුව 203)

ෆැක්ස් : 0112501707 (අවධානය : විවෘත රාජ්‍ය හවුල්කාරීත්වය)

 

 

 

 

 

 

 

/ Press Releases

Share the Post

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *